Dialog om välstånd, integration och nya EU-strategier

SverigeSvarar är ett "virtuellt laboratorium" för regionalt utvecklingsarbete. Med goda exempel och en ny modell, CrossSensor, vill vi bidra till att behålla och förstärka välståndet.

SverigeSvarar är också en "Dialog om Integration och Tillväxt". Avgörande för om Sverige ska finnas med i täten bland världens rikaste länder, och hur Europa ska klara sig i kontinentkampen mot Asien och USA, är hur vi lyckas med integrationen på arbetsmarknaderna.

SverigeSvarar handlar därför också om nya EU-strategier, och hur vi skall organisera det interregionala samarbetet i Europa. Hittills är EU en politisk konstruktion, ett evigt debattforum och en födkrok politiker. Det är hög tid för Europas att identifiera och utveckla den reella potentialen i alla mindre och medelstora företag och i alla mikroregioner.
 
När du läser om oss som står bakom SverigeSvarar och ta del av vår programförklaring, så tänk på att den skrevs redan 2002. 


Torsby i Värmland (2013)

Denna granskning är gjord 2013. Efter en snabb granskning konstaterar vi snart att Torsbys olika aktörer har fångat tidsandan och dess krav på rätt sätt. Och i motsats till de flesta av Sveriges kommuner är torsbyborna medvetna om ortens möjligheter i en värld i snabb förändring.

Kreaprenörer i Nobels anda (2002)

Denna artikel är skriven 2002. Som kreaprenörer i Nobels anda arbetar Cirkus Cirkör och Romeo & Juliakören för glokalisering, integration och kvinnokamp! Det framstod med all önskvärd tydlighet efter deras uppträdande under den senaste Nobel-banketten i Stockholms Stadshus. Och det är kreaprenörskapets grundidéer (läs mera om Kreaprenörskap här).