Programförklaring med 3 argument för fortsatt välfärdsutveckling

SverigeSvarar vill bidra till fortsatt ekonomiskt välstånd genom att med en ny anlays- och perceptionsmodell (CrossSensor), som gör det enklare att upptäcka regionala tillväxtmöjligheter, granska och upptäcka regionala potentialer och få Sverige att Svara på dagens nya utmaninger. Samtidigt vill vi engagera människor i företag, skolor, institutioner och i hela kommuner i regionala tillväxtprocesser, vilket är nödvändigt för att trygga fortsatt välstånd.

Här får du 3 argument för varför en satsning på integration, regional och interregional utveckling är nödvändigt för att trygga en fortsatt välståndsutveckling:

1. Sveriges arbetskraft ökar inte i takt med behovet. Utan en organiserad invandring stannar Sverige. Vi måste bryta den nuvarande segregationen för att klara tillväxten. Antalet invandrare med gedigen utbildning MÅSTE öka. Mindre än 40% av de utlandsfödda akademikerna har en anställning i Sverige, som motsvarar deras utbildningsnivå, jämfört med 85 procent bland akademiker födda i Sverige.

2. Exemplet Kista visar hur en gemensam kartläggning av näringslivets behov av arbetskraft och en medveten satsning på att förvandla socialbidrag till näringslivsstöd kan leda till att arbetslöshet och bidragsberoende minskar drastiskt. 1996 var arbetslösheten i Kista över 30 procent. 5 år senare var den nere i 4 procent. Idag är Kista en av Sveriges tillväxtmotorer.

3. Sverige och Europa är alltför beroende av de internationella industriföretagen. Den internationella konkurrensen pressar dessa företag till fortlöpande kostnadsrationaliseringar. Den fortsatta välståndsutvecklingen beror på hur pass väl Sverige och Europa klarar omställningen från det passiviserande masskonsumtionssamhället, som vi just nu lever mitt i, till ett aktivare samhällsliv baserat på den accelererande kunskaps- och informationsutvecklingen. Sveriges fortsatta välstånd i form av bl.a nya arbetstillfällen beror på hur vi förmår stimulera de små regionerna och de mindre samt medelstora företagen.

Jag heter Lars-Olof (LO) Landin och började år 2000 samarbeta med den nu avlidne journalisten och samhällsvetaren Imi Markos. Vi grundade först Kreaprenör, ett humanteknologiskt forum för att sprida kunskap om vad som egentligen händer i vår tid.
   Arbetet med Kreaprenör ledde till att vi tillsammans skapade en egen modell Cross Sensor för att kunna följa och analysera utvecklingen i det paradigmskifte vi är mitt inne i. Vi skapade denna hemsida för att få igång en dialog om svensk tillväxt och regional utveckling. Först 10 år senare år har våra idéer alltmer börjat bekräftats. 

Jag ser fram emot att få kontakt med dig!


SverigeSvarar
Postadress: c/o EBC, Box 55, 137 70 Dalarö (Stockholm)
Tel: 0708 - 125 467
E-post