Kista får efterföljare

Kista är ett tidigt exempel på lyckad regional satsning vad gäller Integration & Tillväxt. Kista får nu efterföljare.

Men till vår förvåning fann vi, att de som arbetade i t.ex. Kista inte var medvetna om och än mindre drog nytta av sitt gemensamma varumärke. SverigeSvarar inledde därför 2002 arbetet med att dokumentera olika regioners särart med hjälp av vår nya CrossSensor-modell.


Kreaprenörer i Nobels anda (2002)

Denna artikel är skriven 2002. Som kreaprenörer i Nobels anda arbetar Cirkus Cirkör och Romeo & Juliakören för glokalisering, integration och kvinnokamp! Det framstod med all önskvärd tydlighet efter deras uppträdande under den senaste Nobel-banketten i Stockholms Stadshus. Och det är kreaprenörskapets grundidéer (läs mera om Kreaprenörskap här).

Exemplet Kista (2001)

Luis Abascal är i hela sin person och personlighet det perfekta exemplet på hur världen borde utvecklas genom integration. Liksom vår gemensamma förebild Leonardo da Vinci var det under renässansen, är han före sin tid. Bland annat med sin vision att förvandla IT-staden Kista till "ett nytt Florens". Ett framtidsprojekt, som började ta form 2001, men som kommer att kunna betygsättas först långt senare. Men redan 10 år senare är Kista en mönsterregion.

CASA NOVA - ett magiskt tomrum som fylls i Kista (2001)

Denna granskning är gjord 2001. Två visionärer, som satsade i renäsansens anda! Gunilla von Bahr, Kungliga Musikhögskolans insiktsfulla rektor, visste vad hon gjorde år 2000. Det var då hon tackade ja till den lika insiktsfulle Luis Abascals erbjudande att inleda samarbete med den mångkulturella IT-staden Kista. Abascal var då direktör för Kistas stadsdelsnämnd, senare utvecklingsdirektör för Stockholms stad. Gunilla von Bahr förstod direkt Luis Abascals vision att med konstens och kulturens hjälp förvandla Kista till ett "nytt Florens i Norden". Visserligen svindlade tanken, men Gunilla tvekade inte ett ögonblick.