"Utifrån och in" - metod för perception och helhetssyn

Konsten att identifiera de verkliga utvecklingsmöjligheterna i en region - den reala regionpotentialen - beror på hur man förmår att utveckla sinnet för perception. Perception betyder varseblivning, och med det avser vi en metod för att uppnå helhetssyn, addera de "mjuka" värdena till vår redan erkända förmåga att analysera de "hårda" värdena.
    Industrisamhällets fokusering på produktion och distribution, som har lett till ett "passivt" masskonsumerande, kompletteras nu med att hälso-, miljö- och värdegrundande aspekter får allt större utrymme vid all strategisk planering.
   
Vår metod innebär ett unikt sätt att studera en region "utifrån och in" genom att utgå ifrån människors "önskningar och drömmar", dvs det som driver all utveckling, istället för att - som man oftast gör - utgå ifrån vad som hittills åstadkommits. Historien ger nämligen en otillräcklig vägledning för den som skall navigera mot framtiden.


Västerås borde stå som förebild (2004)

Vår granskning är gjord 2004. Ja, i Västerås lyfter man de lokala kvantprojekten till globala nivåer. Men de svenska riksmedierna visar inget större intresse för dessa bedrifter. Problemet är bara att kvantfysik är både ”bov” och ”frälsare” i det drama, som egentligen är orsaken till det aktuella paradigmskiftet och dess följder på gott och ont. Något som perfekt illustreras i Mälarstaden Västerås, som understryker både industrisamhällets kollaps och informations- och kunskapssamhällets triumf. Och just i denna kollapstriumf gömmer sig kvantfysiken. Tyst som en mus! Samtidigt som makthavarna varken kan eller vill göra det obegripliga begripligt, skriver Imi Markos i denna artikel i vår serie om tillväxtregioner.

Torsby i Värmland (2013)

Denna granskning är gjord 2013. Efter en snabb granskning konstaterar vi snart att Torsbys olika aktörer har fångat tidsandan och dess krav på rätt sätt. Och i motsats till de flesta av Sveriges kommuner är torsbyborna medvetna om ortens möjligheter i en värld i snabb förändring.

Helsingborg - en slumrande potential (2005)

Granskningen är gjord 2005. Helsingborg, en till synes idealisk stad med tidsenliga mål. Och likväl varnas vi av en inre röst, som försynt påpekar: Budskapen har inte träffat den stora allmänheten i Stockholm och Hamburg i "magen". Ytterst få i Stockholm talar om Helsingborg och Hamburg. Och det är likadant i Hamburg. Ytterst få talar om Helsingborg och Stockholm. Det kan hända att bakom kulisserna agerar de olika städernas fullmäktige och näringsliv för att "sy" ihop infrastrukturen, men "drömmen" saknar folklig förankring. Delvis beroende av dåligt stöd från elektroniska medier. Företeelser som inte syns i TV och på nätet existerar inte idag. Helsingborgs budskap intar ett alltför begränsat "grodperspektiv", och saknar mångsidig och kreativ respons - utifrån! Från Stockholm och Hamburg. Men det skulle vi kunna ändra på, skriver Imi Markos.

Östra Värmland i Bergslagen (2004)

Denna granskning är gjord 2004. Efter genomläsning av flera lägesrapporter om situationen i östra Värmland märker man att traditionell analys inte klarar att identifiera tillväxtpotentialen i det framväxande Upplevelsesamhället. Regionen beskrivs som ett problemområde och är det också, men blott i Industrisamhälletermer. Här finns en stor dold potential.

Landskrona - den digitala staden (2003)

Denna granskning är gjord 2003. Trots att Utvecklingsstiftelsen i Landskrona med skärpa betonar att staden är på väg att bli ”den digitala staden” med allt vad det innebär, har vi anledning att vara skeptiska. Och detta trots att staden alltså redan har ett företag, som ägnar sig åt nanoteknologi, vilket är steget före många andra, eftersom nanoteknologin lär ha större revolutionär sprängkraft än dagens IT-omvälvning.