CrossSensor - ett vinstbringande universalverktyg

SverigeSvarar representerar en metodik som genom undersökningar, intervjuer och enkäter och med hjälp av en ny perceptionsmodell, CrossSensor, gör det möjligt att enklare upptäcka den reala regionpotentialen i Sveriges län, kommuner och mikroregioner. 

CrossSensor-modellen (tidigare Modell-N, se fig.) är ett universellt perceptionsverktyg, som gör att man enklare kan identifiera de reeella förutsättningarna i det nuvarande  "Upplevelse- eller erfarenhetssamhället" än vad som är möjligt med hjälp av de förhärskande metoderna och modellerna. De gamla metoderna är utvecklade för "Industrisamhällets" behov och förutsättningar, som starkt fokuserade produktion och distribution med ett "passivt" masskonsumerande som följd. Framtidens upplysta konsumenter gör att hälso-, miljö- och värdegrundsfrågorna kommer att få en allt viktigare betydelse vid all strategisk planering, något som CrossSensor-modellen är ett verktyg för.  


Politiker överens - den gamla modellen fungerar inte

För att kunna bryta mönster av misslyckad integrationspolitik behövs, enligt förre statsministern Carl Bildt, en ny modell och ett tydligt ledarskap. Carl Bildt jämför problemen i Marseille med dem i t ex Malmö kommun. Och förre jordbruksministern och vänsterpartisten Annika Åhnberg håller i DN Debatt med om att många svenskar hycklar, när de tar avstånd från högerfascistiska ledare som Le Pen i Frankrike, samtidigt som de i politiken praktiserar samma syn på Europa.

460 tomrum väntar på att bli magiska i Sveriges kommuner

Sveriges kommuner saknar en bra modell för att kunna lokalisera de nya affärsmöjligheterna i Upplevelsesamhället. Det hävdar "the dynamic duo" journalisten Imi Markos och dialogkonsult L.O. Landin med dialogföretaget EBC Information i Stockholm, som ligger bakom nya CrossSensor.

Beskrivning av CrossSensor

Hur underligt det än kan låta, så har alla typiska s k industriprodukter, och f ö all annan mänsklig utveckling också, sitt ursprung i sinnevärlden. Här beskriver männen bakom CrossSensor journalisten Imi Markos och dialogkonsulten L.O. Landin den nya resurs- och tillväxtmodellen, anpassad för Upplevelseamhället.